REKRUTACJA 2014

Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew zaprasza m??czyzn, kobiety, ch?opcw i dziewcz?ta do wst?powania w szeregi naszego stowarzyszenia!

Zapraszamy

http://www.ospmik...page_id=18
Info
Odznaki
ODZNAKI OCHOTNICZYCH STRA?Y PO?ARNYCH

W Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych RP nadawane s? odznaki i wyr?nienia cz?onkom OSP, dzia?aczom Zwi?zku oraz osobom i instytucjom wsp?uczestnicz?cym w realizacji zada? spo?ecznego ratownictwa oraz przedsi?wzi?? programowych Zwi?zku OSP RP. Rodzaje odznak i wyr?nie? oraz zasady ich nadawania okre?lone s? w regulaminie.


ZOBACZ:
ZA CO? KTO? KOMU? WYMAGANIA.
ZOBACZ:
ZA CO? KTO? KOMU? WYMAGANIA.
ZOBACZ:
ZA CO? KTO? KOMU? WYMAGANIA; WYMAGANIA WYJ?TKOWE.!!! Odznaki mo?na nadawa? dwukrotnie w ka?dym stopniu !!!
!!! Odznaki zgodnie z postanowieniami regulaminu mog? by? nadawane po?miertnie !!!
!!! Cz?onkom OSP poleg?ym w dzia?aniach ratowniczych mog? by? nadawane odznaki z pomini?ciem postanowie? regulaminu !!!

?rd?o: http://www.zosprp.pl
:: Kalendarz ::
Po Wt r Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Najblisze wydarzenia:
:: MENU ::
:: Facebook ::

:: Logowanie ::
Użytkownik

HasłoZarejestruj się

Nowe hasło