REKRUTACJA 2014

Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew zaprasza m??czyzn, kobiety, ch?opcw i dziewcz?ta do wst?powania w szeregi naszego stowarzyszenia!

Zapraszamy

http://www.ospmik...page_id=18
Info
Rekrutacja

REKRUTACJA 2014!!!

Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew zaprasza m??czyzn, kobiety, ch?opcw i dziewcz?ta do wst?powania w szeregi naszego stowarzyszenia!

Kim jeste?my?


Powsta?a w 1928 roku Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew to bardzo pr??nie dzia?aj?ce stowarzyszenie. Zarwno na polu ratowniczym, spo?ecznym jak i sportowym. Jako stra? bierzemy udzia? w licznych akcjach ratowniczo - ga?niczych na terenie miasta ?odzi. Mi?dzy innymi po?ary, powodzie, wycinki drzew, usuwanie owadw, zabezpieczanie imprez masowych, pokazy dla dzieci i inne. ?ci?le wsp?pracujemy z Pa?stwow? Stra?? Po?arn?, oraz innymi jednostkami ochrony po?arowej na terenie ?odzi. Na p?aszczy?nie spo?ecznej wsp?pracujemy z w?adzami miasta ?odzi, wspieraj?c jej dzia?alno??, kszta?cimy m?odzie?, podnosimy kwalifikacje naszych cz?onkw, oraz wspieramy wszelakie inicjatywy naszej okolicznej spo?eczno?ci. Jako jednostka mo?emy rwnie? poszczyci? si? sukcesami sportowymi. Nasza dru?yna m?ska jest ju? czterokrotnym mistrzem ?odzi w zawodach sportowo – po?arniczych, a nowo utworzone dru?yny (kobieca i m?odzie?owa) na tegorocznych czerwcowych zawodach do??czy?y sukcesami do dru?yny m?skiej. W ramach naszej OSP posiadamy dwa profesjonalne samochody ratowniczo – ga?nicze. Wyposa?enie jakim dysponujemy budzi podziw w?rd stra?akw zawodowych. Na du?ym terenie rekreacyjnym usytuowana jest pi?kn? sala, mog?ca pomie?ci? do 150 osb. Zarwno sala, jak i nasza dzia?ka wci?? jest modernizowana i dostosowywana do naszych potrzeb. To tu odbywaj? si? zabawy stra?ackie, ogniska, czy zawody sportowe. Co warto zauwa?y? nasza ca?kowita dzia?alno?? opiera si? na spo?ecznej pracy naszych druhw i druhen. W chwili obecnej nasze stowarzyszenie liczy 75 osb i wci?? si? rozrasta.

DO??CZ DO NAS!

Wi?cej informacji:

Prezes
Jan Koz?owski
600 473 519

Naczelnik
Ireneusz Wieczorkiewicz
608 598 165

e-mail:
zarzad@ospmikolajew.pl


szczeg?owe informacje mo?na uzyska? w ka?dy pierwszy wtorek miesi?ca o godzinie 18:00 na posiedzeniach Zarz?du w ?wietlicy naszej stra?y przy ulicy Plonowej 18 w ?odzi.

DEKLARACJA CZ?ONKOWSKA
(wersja do druku)

:: Kalendarz ::
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Najblisze wydarzenia:
:: MENU ::
:: Facebook ::

:: Logowanie ::
Użytkownik

HasłoZarejestruj się

Nowe hasło