REKRUTACJA 2014

Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew zaprasza m??czyzn, kobiety, ch?opcw i dziewcz?ta do wst?powania w szeregi naszego stowarzyszenia!

Zapraszamy

http://www.ospmik...page_id=18
Info
Przykazania

PRZYKAZANIA STRA?AKA:

1. Nie wyobra?aj sobie, ?e samo przywdzianie munduru stra?ackiego czyni ci? ju? stra?akiem, albowiem je?li paradujesz w mundurze, a zaniedbujesz swoich obowi?zkw, jeste? jako wilk w owczej skrze.

2. B?d? zawsze trze?wy. Trze?wo?? jest podstaw? wszystkich cnt, jakie prawego stra?aka zdobi? powinny.

3. B?d? czujny - czujny jak kogut w nocy, jak orze? w dzie?. Zawsze gotw b?d? na ratunek. ?pij jak zaj?c, a b?d? m??ny jak lew.

4. B?d? odwa?ny, ale i rozwa?ny. Nie nara?aj ?ycia i zdrowia tam, gdzie osi?gn?? si? nic nie da, lub gdzie oczywiste niebezpiecze?stwo ?yciu zagra?a. Nie czy? brawury, dla popisu, lecz wszystko czy? co ka?e obowi?zek, co ka?? prze?o?eni, co wymaga dobrego dzie?a, ktremu s?u?ysz.

5. B?dziesz pos?uszny prze?o?onym swoim. Stra?ak to ?o?nierz armii dobrego dzie?a i jak ?o?nierz winien w rzeczach s?u?by wyrzec si? w?asnej woli.

6. Przestrzegaj porz?dku. Przys?owie g?os: "Porz?dek jest dusz? ?wiata". Bez porz?dku ani pa?stwo, ani dom osta? si? nie mo?e.

7. B?d? dumny z tego, ?e nale?ysz do towarzystwa po?arniczego, ?e nale?ysz do niezliczonej rzeszy bojownikw walcz?cych pod sztandarem najczystszej mi?o?ci bli?niego.

8. B?dziesz towarzyszem dobrym. Przepi?kne has?o stra?ackie: "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" uczy, jakiego rodzaju ma by? kole?e?stwo w dru?ynach stra?ackich.

9. B?dziesz spe?nia? obowi?zki swoje z ochot?. Jeste? ochotnikiem, wi?c nie czy? jak najemnik, ktry rad wykr?ca si? od roboty.

10. B?dziesz si? stara? o zabezpieczenie losu swojej rodziny na wypadek twojej ?mierci lub kalectwa.

(na podstawie "Stra?ak" z 1901 r.)
:: Kalendarz ::
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Najblisze wydarzenia:
:: MENU ::
:: Facebook ::

:: Logowanie ::
Użytkownik

HasłoZarejestruj się

Nowe hasło