REKRUTACJA 2014

Ochotnicza Straż Pożarna Łódź - Mikołajew zaprasza mężczyzn, kobiety, chłopców i dziewczęta do wstępowania w szeregi naszego stowarzyszenia!

Zapraszamy

http://www.ospmik...page_id=18
Info
Historia

KRÓTKA HISTORIA

W roku 1928 od północnej strony miasta Łodzi, we wsi Mikołajew gmina Rąbień, powstaje Ochotnicza Straż Pożarna. Założycielem OSP w Mikołajewie byli Galc Ernest i Galc Henndrich.
Pomieszczenia na remizę ofiarował Galc Ernest, który był pierwszym prezesem. A funkcję naczelnika sprawował Kwas Jan. Funkcję patrona nad jednostką sprawowała Michalina Gajda. Bardzo zasłużona dla jednostki OSP. Jednostka liczyła 30 osób. Jednostka była wyposażona w beczkowóz i ręczną sikawkę na wozie konnym. Do pożaru druhowie wyjeżdżali po zauważeniu łuny, lub powiadomieniu przez mieszkańców.

W roku 1932 zawiązano własną orkiestrę, która z przerwami istniała do 1970 roku.

1945 roku większość mieszkańców opuściła wieś wraz z wojskiem niemieckim porzucając swoje gospodarstwa.

W 1947 roku nastąpiła reorganizacja i zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Straży Pożarnej terenowe straże objęte zostały przez jednostki zawodowe. Jednak przy tym oddziale powołana została sekcja ochotnicza. Pierwszym sekcyjnym oddziału XXIII został ogniomistrz Henryk Woźniak, a od 1945 prezesem był dyrektor szpitala druh dr med. Stanisław Słomczyński.

Po powołaniu w 1956 roku do życia związku ochotniczych straży pożarnych i opracowaniu statutu przez zarząd główny związku OSP jednostkę w Mikołajewie przemianowano na organizację ochotniczą. Prezesem został wybrany druh Florian Gajda.

W dniu 7.06.1959 roku społeczeństwo doceniając działalność stowarzyszenia OSP w Mikołajewie funduje pamiątkowy sztandar.

W latach 1948-1956 członkowie OSP społecznie wybudowali budynek świetlicy na przekazanym przez radę Radę Narodową placu przy ulicy Plonowej 29/31 naprzeciw strażnicy.

W 1956 roku jednostka otrzymała nowy sprzęt do gaszenia. Wóz konny zamieniono na samochód bojowy marki Mercedes otrzymany od komendy PSP. Zawiązana została łączność telefoniczna i zainstalowano syrenę na budynku strażnicy.

W pierwszych krajowych zawodach pożarniczych w Zabrzu 1964 roku drużyna jednostki OSP Mikołajew zdobyła drużynowo II miejsce i srebrne medale a indywidualnie druh Ryszard Wódczyński zajął pierwsze miejsce. Prezesem był wtedy druh Wasilewski Alfons, a członkami zarządu Gajda Florian, Nowik Eugeniusz, Widawski Zbigniew, Janczarek Roman i Pyciak Kazimierz.

Od 1964 roku prezesem ponownie został druh Gajda Florian, który funkcję tę pełnił do 1974 roku.

Z okazji 40-lecia we Wrześniu 1968 roku odbyła się uroczystość przekazania jednostce nowego sztandaru.

W 1971 roku 35 strażaków z OSP Mikołajew w czynie społecznym pracowało przy wywożeniu gruzów z terenu pod budowę Zamku Królewskiego w Warszawie. W tym okresie druhowie brali również udział w gaszeniu dużych pożarów, m.in. gaszenia budynków i hangaru na terenie lotniska w Aleksandrowie, oraz w dniu 11.05.1971 w gaszeniu Katedry Łódzkiej.

Po wybudowaniu kina Iwanowo przestaje działać w maju 1975 w naszej świetlicy Kino Czajka. Od tego momentu świetlica zaczyna pełnić inną rolę, bardziej otwiera się na potrzeby mieszkańców – dzieci i dorosłych.

Skład zarządu 1974-1978:
Prezes - Widawski Zbigniew
Naczelnik - Stępień Aleksander
Sekretarz - Wilczak Ewa
Skarbnik - Janczarek Roman
Gospodarz - Król Józef
Członek – Nowik Zenon
Członek – Klarecki Janusz
Członek – Roda Jan
W tym okresie zarząd OSP zostaje postawiony przed ciężką próbą. Jednostka przeżywa kryzys finansowy. Brakuje między innymi pieniędzy na konieczny remont stropów świetlicy. Brakuje również dopływu nowych członków.

W 1978 roku zostaje wybrany nowy zarząd OSP:
Prezes – Kozłowski Jan
Naczelnik - Stępień Aleksander
Sekretarz - Roda Jan
Skarbnik – Wódczyński Ryszard
Gospodarz - Nowik Zenon
Członek – Król Józef
Członek – Janczarek Roman
Członek – Wódczyński Władysław
Zarząd postanawia przywrócić dawną wartość bojową jednostki. Znaleźć środki finansowe na przeprowadzenie niezbędnych remontów.

W latach 1980, 1981 przeprowadzone zostają prace remontowo – budowlane. W latach 1981 – 1992 w szeregi wstępują młodzi druhowie, którzy po intensywnych szkoleniach odnoszą sukcesy na zawodach sportowo - pożarniczych. Wspólnie z radą osiedla organizowane są ciekawe imprezy dla dzieci i dorosłych.

W lutym 2001 zostaje wybrany nowy zarząd w składzie:
Prezes – Kozłowski Jan
Naczelnik – Wieczorkiewicz Ireneusz
Sekretarz – Drzewiecki Zdzisław
Zastępca Naczelnika – Maciejewski Andrzej
Skarbnik – Głuchowska Michalina
Gospodarz – Janczarek Henryk
Członek – Szalkowski Wacław
Członek – Stępień Aleksander
Członek – Granosik Antoni
W latach 2001-2004 druhowie OSP w czynie społecznym i ze środków własnych przeprowadzili przebudowę wnętrza świetlicy. Zainstalowano sanitariaty, zmodernizowano scenę, oraz zaplecze kuchenne.

W kolejnych latach zarząd występował do Urzędu Miasta Łodzi o fundusze na przeprowadzenie kapitalnego remontu budynku świetlicy, a także na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego. W związku z częstą awaryjnością samochodu marki Żuk, w roku 2001 OSP Mikołajew otrzymało nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Master.

W latach 2004-2008 przeprowadzono kapitalny remont budynku świetlicy, założono nowy dach, podłogę, drzwi, zamontowano okna, oświetlenie, oraz tynki zewnętrzne i wewnętrzne.

W 2008 roku OSP wzbogaciło się o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy podwoziu Mercedesa Atego.

W latach 2005-2008 jednostka otrzymała bardzo wiele profesjonalnego sprzętu do gaszenia pożarów, oraz ratownictwa drogowego.

Od roku 2006 skład zarządu przedstawia się następująco
Prezes – Kozłowski Jan
Naczelnik – Wieczorkiewicz Ireneusz
Sekretarz – Drzewiecki Zdzisław
Zastępca Naczelnika – Maciejewski Andrzej
Zastępca Naczelnika – Filipek Przemysław
Skarbnik – Wieczorkiewicz Wiesława
Gospodarz – Filipek Mirosław
Zastępca gospodarza – Mucha Andrzej
Członek – Granosik Antoni
:: Kalendarz ::
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Najbliższe wydarzenia:
:: MENU ::
:: Facebook ::

:: Logowanie ::
Użytkownik

HasłoZarejestruj się

Nowe hasło