REKRUTACJA 2014

Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew zaprasza m??czyzn, kobiety, ch?opcw i dziewcz?ta do wst?powania w szeregi naszego stowarzyszenia!

Zapraszamy

http://www.ospmik...page_id=18
Info
Miejskie Zawody OSP 2013

8 czerwca 2013 roku na stadionie w Andrzejowie odby?y si? XIII Miejskie Zawody Ochotniczych Stra?y Po?arnych.

Z wielk? rado?ci? informujemy, ?e nasza dru?yny z naszej jednostki zdoby?a 3 pierwsze miejsca.I miejsce grupy A (m??czy?ni).
I miejsce grupy C (kobiety).
I miejsce M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy !!!

Zapraszamy do ogl?dania Galerii Zdj??.

Stra?ak Roku 2012 - Tomasz Gulak


Z ogromn? przyjemno?ci? pragniemy poinformowa?, i? dnia
10 maja 2013 r. nasz druh

Tomasz Gulak

odebra? nagrod? Najlepszego Stra?aka Jednostki OSP ?D? - MIKO?AJEW za rok 2012. Serdecznie gratulujemy nagrody oraz ?yczymy dalszych sukcesw!
Zwiedzanie Jednostki Wojskowej

27.04 2013r. M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza mia?a okazj? zwiedzi? Jednostk? Wojskow? przy ul. 6 Sierpnia. G?wn? atrakcj? by?o zwiedzanie Rosomaka, w ktrym mo?na przewozi? rannych oraz obejrzenie go w ?rodku. Mo?na by?o rwnie? obejrze? szpital polowy, ktry ?o?nierze maj? na wojnie np. w Afganistanie.

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy - Stycze? 2013

Dnia 13 stycznia 2013r. jak co roku nasza jednostka do??czy?a si? do Wielkiego Grania. Nasze OSP wraz z innymi OSP oraz Jednostkami Ratowniczo - Ga?niczymi Pa?stwowej Stra?y Po?arnej utworzy?a "stra?ackie miasteczko" na rynku Manufaktury w ?odzi, gdzie prezentowany by? sprz?t. Mamy nadziej?, ?e w przysz?ym roku rwnie? nas nie zabraknie!

Manewry OSP - Wrzesie? 2012


22.09.2012 na terenie Andrzejowa odby?y si? manewry wszystkich jednostek OSP z ?odzi. Dzia?ania naszych druhw polega?y na rozwini?ciu linii od hydrantu w celu zasilania samochodw po?arniczych, ewakuacji poszkodowanych w wypadku samochodowym, odnalezieniu ?rd?a ognia w lesie oraz ugaszeniu po?aru ?mieci.

Zapraszamy do Galerii

?wiczenia wysoko?ciowe z JRG 10 Wrzesie? 2012.


W dniu 15 wrze?nia 2012 r. na terenie budowy biurowca przy Rondzie Solidarno?ci, odby?y si? wsplne ?wiczenia Grupy Wysoko?ciowej z JRG 10 i OSP ?d? - Miko?ajew. Dzia?ania naszej stra?y polega?y na zabezpieczeniu terenu i pomocy przy ewakuacji rannego z 55-metrowego d?wigu.

Zapraszamy do galerii zdj?? oraz pe?nego artyku?u w Expressie Ilustrowanym

Pokazy sprawno?ci stra?akw Czerwiec 2012


23 czerwca 2012 r. w ?odzi na terenie ko?cio?a przy ul. Ogrodowej odby?y si? pokazy sprawno?ci i sprz?tu naszych stra?akw. W pokazach wzi??o udzia? 6-?ciu naszych druhw. Dzia?ania polega?y na rozwini?ciu dwch linii ga?niczych i rozstawienie kurtyny wodnej dla dzieci.


Zdj?cia (kliknij, ?eby powi?kszy?):


Wydarzenia 2012 i aktualizacja

W dniu dzisiejszym nast?pi?o uzupe?nienie wydarze? w roku 2012. Jest to zestawienie wydarze? najwa?niejszych i nie obejmuje licznych mniejszych spotka? i zbirek. Do przeczytania zach?camy przede wszystkim sympatykw ktrzy nie uczestnicz? na co dzie? w dzia?alno?ci naszej stra?y.

Zapraszamy do lektury: WYDARZENIA

Opis wydarze? przygotowali: Dominika Bartkowicz oraz Dominik Gruchot.

Rwnie? w dniu dzisiejszym nast?pi?a aktualizacja Cz?onkw Zarz?du, ktra formalnie mia?a miejsce ju? w zesz?ym roku.

Kabaret "P?tla semki" ju? wkrtce w OSP ?d?- Miko?ajew!
Zapraszamy serdecznie na kolejny wyst?p kabaretu "P?tla semki" ju? 26go czerwca w naszej ?wietlicy!


Wi?cej szczeg?w TUTAJ
:: Kalendarz ::
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Najblisze wydarzenia:
:: MENU ::
:: Facebook ::

:: Logowanie ::
Użytkownik

HasłoZarejestruj się

Nowe hasło