REKRUTACJA 2014

Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew zaprasza m??czyzn, kobiety, ch?opcw i dziewcz?ta do wst?powania w szeregi naszego stowarzyszenia!

Zapraszamy

http://www.ospmik...page_id=18
Info
Kolejna aktualizacja
Dzi? kolejne zmiany, m.in.:
- wpisany zosta? sk?ad ZARZ?DU Mo?na ju? ogl?da? zdj?cia naszego dzielnego zarz?du.
- Wypisanie zostali cz?onkowie czynni, honorowi, oraz m?odzie?owa dru?yna po?arnicza (MDP). Zapraszam do dzia?u "CZ?ONKOWIE"
- pojawi?o si? kilka przydatnych linkw zwi?zanych z po?arnictwem.
- oraz jak zawsze kilka kosmetycznych zmian

prace trwaj? dalej
Bo?e Narodzenie

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia...
pragniemy naszym cz?onkom, sympatykom, oraz wszystkim ludziom o wielkich sercach czuj?cych potrzeb? niesienia pomocy s?abszym i pokrzywdzonym, z?o?y? najserdeczniejsze ?yczenia, zdrowych, pogodnych, radosnych i rodzinnych ?wi?t.
Kalendarze...
W dniu 14.12.2008 odby?a si? akcja "kalendarze".

Jak co roku druhowie OSP Miko?ajew odwiedzali okolicznych mieszka?cw oferuj?c kalendarz stra?acki na rok 2009 wraz ze ?wi?tecznymi ?yczeniami.

Druhowie bior?cy udzia? w akcji:
Arkadiusz Filipek
Przemys?aw Filipek
Antoni Granosik
Tomasz Gulak
Jacek Kol?da
Andrzej Mucha
Waldemar Rykalski
Damian Wieczorkiewicz
Ireneusz Wieczorkiewicz

Po nowym roku jest przewidywana kontynuacja akcji.
dzi?...
Kolejny dzie? prac nad stron?...

Dzi? zosta?y zrobione nast?puj?ce rzeczy:
- uzupe?niona kategoria: pojazdy. Zapraszam do ogl?dania
- doda?em kolejn? galerie z jesiennych porz?dkw: strona
- oraz wiele innych mniej istotnych zmian.

prace trwaj?...
wczoraj
17.11.2008 menu zostaje uzupe?nione o kolejne dzia?y:
- patron
- przykazania stra?aka.

Wracaj?c do 15.12 to doda?em link do strony internetowej zaprzyja?nionej jednostki OSP Sikawa. Rozpocz??em rwnie? prace nad udoskonaleniem kalendarza. Nawet uda?o mi si? kilka dat doda?.

prace trwaj? dalej...
krok za krokiem
16.12.2008 uzupe?nione zosta?y kolejne fragmenty menu:
- redakcja
- kontakt
- pojawi?a si? nowa galeria. Zapraszam do ogl?dania.

Prace trwaj? dalej...
Zaczynamy...
Rozpocz??em prace nad oficjaln? stron? internetow? OSP ?d? - Miko?ajew.
:: Kalendarz ::
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Najblisze wydarzenia:
:: MENU ::
:: Facebook ::

:: Logowanie ::
Użytkownik

HasłoZarejestruj się

Nowe hasło